You are here:

Knjižara Karver

Knjiga dana: Strategija plavog okeana

Knjiga dana! Danas preporučujemo:

„Strategija plavog okeana“ - V. Čen Kim, Rene Mobirnj

„Strategija plavog okeana“ poziva kompanije da napuste crveni okean krvave konkurencije stvaranjem prostora na tržištu koji konkurenciju čini nevažnom.

Umesto dijeljenja postojeće - često ograničene - tražnje i nadmetanja sa konkurentima, strategija plavog okeana znači povećanje tražnje i odvajanje od konkurencije.

Ova knjiga ne poziva kompanije samo da raskinu s dosadašnjom praksom, već im pokazuje i kako to da postignu. U okviru ove strategije predstavljen je skup analitičkih instrumenata i postupaka koji vam pokazuju kako treba da radite na tom izazovu i objašnjeni su principi koji definišu i odvajaju strategiju plavog okeana od strategije zasnovane na konkurenciji. 

v_cen

Cijena: 25.20

Izdavač: Asee books

Broj strana: 238