You are here:

Knjižara Karver

Dragi duhovi, izabrane pjesme

„Tess Gallagher se u posljednjih dvadesetak godina pozicionirala kao jedan od najzanimljivijih ženskih glasova na svjetskoj pjesničkoj mapi. Iako je u široj javnosti prevashodno poznata kao životna i kreativna saputnica Raymonda Carvera, Gallagher je u svom pjesničkom rukopisu – iako je određeni uticaj bio neminovan – zadržala estetsku autonomiju i personalitet, posebnu vizuru koja joj je omogućila da njeno iskustvo bude transponovano na autentičan i prodoran način. Pismo Gallagher je visokokultivisano, njen senzibilitet istančan, a promišljena neorealistička signatura garantuje da će dobijene pjesme biti i semantički pregnantne i emocionalno produbljene. Pjesnikinja je sposobna da i sitne detalje upotrijebi kao fascinantan povod za otpočinjanje pjesama koje će govoriti o univerzalnim ljudskim temama, kao što i vlastite reminscencije, prisjećanja i imaginarne retrospekcije ona pretvara u precizna egzistencijalna svjedočanstva o modernom pojedincu koji se mora suočiti sa bolnim životnim paradoksijama o (ne)pomirljivosti života i smrti, želje i stvarnosti.“

SIBILA, NVO PROSTORY, PODGORICA, 2010

112 str, tvrdi povez

ISBN  978-9940-9215-2-1