You are here:

Knjižara Karver

Postkultura : uvod u studije kulture

Jelena Đorđević je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, angažovana na predmetima teorije kulture. U ovoj studiji autorka definiše pojam postkulture imajući u vidu tradiciju onoga što se u teoriji naziva studijama kulture. Studije kulture su multidisciplinarna metoda koja danas potiskuje tradicionalnu filozofiju dok bi postkultura predstavljala pokušaj razmatranja fenomena savremene kulture kao što su pop kultura, new age, alternativna kultura itd.

U okviru velikog broja različitih tema i analize pojmova nastalih u "dobu teorije", ova knjiga prikazuje razvoj osnovnih ideja i metodoloških postupaka nastalih u okviru specifičnog, intelektualnog, analitičkog i interpretativnog polja koje se obilježava zajedničkim nazivom studija kulture. Ona govori o stvarima koje nas se tiču i predstavljaju sastavni dio intelektualnih, ali i političkih rasprava, otvorenih ili skrivenih sukoba između muškaraca i žena, nacionalista i globalista, modernista i postmodernista, zaljubljenika u tehnološka dostignuća i "apokaliptičara", ljudi zaplašenih pred mogućnostima novog "posthumanog" sveta.
Dominantna tema ove knjige je strah i neizvjesnost, koje autorka prepoznaje u ljudima i njhovoj nemoći da se orijentišu u modernom svijetu.
Đordjevićeva je ponudila svojevrstan rečnik pojmova kojima barataju studije kulture, pa  sadržaj knjige predstavlja spoj karakteristika današnje kulture visoko razvijenog svijeta i teorijskih tokova koji su uticali na konstruisanje aktuelnih pogleda na velike promjene započete krajem šezdesetih godina prošlog vijeka.

Dešavanja, poput rasta multinacionalnog kapitala, dekolonijalizacije, velikih migracija, naglog razvoja tehnologije i medija, globalizacije, uzdrmali su društvo i doveli do dekonstrukcije osnovnih temelja na kojima je počivala civilizacija i za koje se vjerovalo da su univerzalni i nužni.
"Teorije koje su potekle iz levičarskih struja - komunizma i socijalizma i borbe za prava čoveka, danas su prerasle u kritiku opšteprihvaćenih stavova, insistirajući na tome da je sve relativno i da ne postoje čvrsto utemeljene vrednosti", kaže autorka i dodaje da su sve političke i socijalne borbe danas prenijete u oblast kulture, preciznije popularne kulture.

CLIO; Beograd, 2009
458 str, tvrdi povez
ISBN   978-86-7102-343-6

 

Knjižara KARVER

Karver je otvoreni prostor – knjižara – galerija – kafe - internet klub u samom centru Podgorice u blizini hotela Crna Gora i Galerije uduženja likovnih umjetnika, na obali rijeke Ribnice, ispod mosta koji povezuje centar i novi dio grada, nekadašnji Stari aerodrom.

Adresa:
Obala Ribnice,
Cvijetin brijeg bb.
81000 Podgorica,
Crna Gora
tel: +382 20 602625
fax: +382 20 602626
e-mail: karver@t-com.meradno vrijeme:
knjižara 9 - 20h
kafe 9 – 23 30h

prostory