You are here:

Knjižara Karver

IZAZOVI KULTURE

Ako hoćemo da odredimo šta pokrivaju tekstovi koji se objavljuju na jednom mjestu u ovoj knjizi, koju oblast autorovog interesovanja, onda je jasno prepoznatljivo da je to kultura. Drugo pitanje koje se ovdje postavlja jeste sa kojeg se stanovišta nauke razmatraju određeni fenomeni kulture u tekstovima, što je opet lako prepoznatljivo: sa stanovišta sociologije kulture. Tekstovi su na određeni način istovremeno istorodni i raznorodni. Istorodni pošto svi pripadaju kulturi sa sociološko-kulturološkim pristupom predmetu koji se izučava. Ali, opet, raznorodni po nizu obilježja: vremenskom periodu nastajanja, problemskoj opštosti, naučnoj relevanciji, društvenoj značajnosti, pa time i opravdanosti, relevanciji objavljivanja i drugim značenjima.

 

 

IZDAVAČKA KNJIŽARNICA ZORANA STOJANOVIĆA, Novi Sad, 2010

270 str, meki povez

ISBN   978-86-7543-194-7

 

Knjižara KARVER

Karver je otvoreni prostor – knjižara – galerija – kafe - internet klub u samom centru Podgorice u blizini hotela Crna Gora i Galerije uduženja likovnih umjetnika, na obali rijeke Ribnice, ispod mosta koji povezuje centar i novi dio grada, nekadašnji Stari aerodrom.

Adresa:
Obala Ribnice,
Cvijetin brijeg bb.
81000 Podgorica,
Crna Gora
tel: +382 20 602625
fax: +382 20 602626
e-mail: karver@t-com.meradno vrijeme:
knjižara 9 - 20h
kafe 9 – 23 30h

prostory