You are here:

Knjižara Karver

Slike mišljenja Žila Deleza

Filosofi moraju moći pratiti svoje mišljenje poput nomada.

 

Nedavno je u izdanju Društva filosofa Crne Gore i Studijskog programa za filosofiju objavljen zbornik radova Slike mišljenja Žila Deleza, međunarodna publikacija, prva u regionu, posvećena ovom misliocu, koji je danas jedan od najuticajnih svjetskih filosofa. Sasvim novim načinom mišljenja, postavljajući razliku u praizvor filosofiranja, Delez se suprotstavio filosofskoj tradiciji, prije svega onom njenom stanovištu da je razlika izvedena iz identiteta. Njegov transcendentalni empirizam, te ideja tijela bez organa koju definiše intenzitetom, deteritorijalizacijom i reteritorijalizacijom, kao i njegovo obraćanje umjetničkom iskustvu – filmu, književnosti i slikarstvu – u mnogome preokreću dotadašnji misaoni poredak. Delezov koncept „nomadskog mišljenja“ protivi se tradicionalističkom, totalizujućem poimanju mišljenja, kakvo odlikuje velike, stroge filosofske sisteme. Bez Žila Deleza teško da bi se mogli promišljati savremeni filosofski i politički problemi, pa je ovaj zbornik, između ostalog, pokušaj da se, putem  analiziranja Delezovih ideja i pojmova kao što su: razlika, boja, slika, rizom, Zemlja, predrasuda, ponavljanje, predstava, geofilosofija (njegova povlašćena tema), a koji su upisani u naše živote, razmije sve ono što nam se događalo i događa, sa čime smo se suočavali i suočavamo, naročito u proteklih dvadeset godina.

Zbornik radova Slike mišljenja Žila Deleza sastoji se od dva dosad neprevođena Delezova teksta – Imanencija: život i Nomadsko mišljenje, dvanaest naučnoistraživačkih radova autora i autorki iz regiona (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora), četiri teksta inostranih autora, te razgovora sa Gijomom Sibertenom-Blanom, jednim od vodećih evropskih delezovaca. U tekstovima koji su zastupljeni u zborniku, autori/ke su zaokupljeni/e brojnim idejama i problemima o kojima je Delez mislio i pisao, te je na 376 strana publikacije moguće naći zanimljive, brižne i precizne analize politike, istorije, geofilosofije, estetike, fizike, filma, feminizma, nomadizma, psihoanalize, umjetnosti, imanencije i transcendencije. Svi ovi tekstovi takoreći predstavljaju uvođenje u neuvodljivi, ali strogi misaoni legat Žila Deleza.

DRUŠTVO FILOSOFA CRNE GORE, Nikšić, 2011

375 str, meki povez

ISBN   978-9940-591-00-7

 

Knjižara KARVER

Karver je otvoreni prostor – knjižara – galerija – kafe - internet klub u samom centru Podgorice u blizini hotela Crna Gora i Galerije uduženja likovnih umjetnika, na obali rijeke Ribnice, ispod mosta koji povezuje centar i novi dio grada, nekadašnji Stari aerodrom.

Adresa:
Obala Ribnice,
Cvijetin brijeg bb.
81000 Podgorica,
Crna Gora
tel: +382 20 602625
fax: +382 20 602626
e-mail: karver@t-com.meradno vrijeme:
knjižara 9 - 20h
kafe 9 – 23 30h

prostory